Radni Osiedla

ROSZKOWSKA
ALICJA AGATA
PRZEWODNICZĄCA
KAMROWSKI
ANDRZEJ ADAM
WICEPRZEWODNICZĄCY
CERKOWNIAK
ADRIAN KONRAD
WICEPRZEWODNICZĄCY
GRIESE
IZABELA KATARZYNA
SKARBNIK
ZIELONKA
ANNA
SEKRETARZ
MARGAS HORDYJ
BARBARA
CZŁONEK ZARZĄDU
JACKOWSKI
DOMINIKA ANNA
CZŁONEK ZARZĄDU
ADAMOWICZ
TADEUSZ JERZY
RADNY
TOKARZEWSKI
TOMASZ
RADNY
KMETYK
SEBASTIAN DANIEL
RADNY
JEFIMOWICZ
MICHAŁ
RADNY
LICKENDORF
MAREK
RADNY
OGRODNIK
TELESFOR
RADNY
LASKOWSKI
HENRYK STANISŁAW
RADNY
MOZGA
GRZEGORZ
RADNY
KLIMEK
PAWEŁ GRZEGORZ
RADNY
SZMYT
ROMUALD
RADNY
KUCHARSKI
KRZYSZTOF
RADNY
DRUCIAREK
JOANNA MAŁGORZATA
RADNA
PIERKO
STANISŁAWA
RADNA
MASŁOWSKA
MIROSŁAWA TERESA
RADNA