Radni Osiedla

KAMROWSKI
ANDRZEJ ADAM
PRZEWODNICZĄCY
ROSZKOWSKA
ALICJA AGATA
WICEPRZEWODNICZĄCA
GRIESE
IZABELA KATARZYNA
SKARBNIK
MARGAS
BARBARA
SEKRETARZ
OGRODNIK
TELESFOR
CZŁONEK ZARZĄDU
MALISZEWSKI
ANDRZEJ KRZYSZTOF
CZŁONEK ZARZĄDU
PARYSKI
JERZY WITOLD
RADNY
KUCHARSKI
KRZYSZTOF
RADNY
WILKOCKI
MICHAŁ ZDZISŁAW
RADNY
CERKOWNIAK
ADRIAN KONRAD
RADNY
ADAMOWICZ
TADEUSZ JERZY
RADNY
LASKOWSKI
HENRYK STANISŁAW
RADNY
MOZGA
GRZEGORZ
RADNY
CICHOCKI
BRONISŁAW
RADNY
KLIMEK
PAWEŁ GRZEGORZ
RADNY
SZMYT
ROMUALD
RADNY
PIERKO
STANISŁAWA
RADNA
MASŁOWSKA
MIROSŁAWA TERESA
RADNA
JACKOWSKI
DOMINIKA ANNA
RADNA
ZIELONKA
ANNA
RADNA
FALUTA
ANNA MARIA
RADNA