Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
90/18 26/06/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia części nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Bronowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/70 z obrębu 2126 29/06/2018
89/18 26/06/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o przedłużenie dzierżawy gruntu stanowiącego gminną działkę nr 39/2 z obrębu 2097 29/06/2018
88/18 22/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 55/2 z obrębu 2129 29/05/2018
87/18 22/05/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Osiedla Gumieńce 63/18 z dnia 09.01.2018 r. dot. przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok 29/05/2018
86/18 22/05/2018 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 24/4 z obrębu 2132) przy ul. Harnasiów 29/05/2018
85/18 22/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 71 z obrębu 2111 29/05/2018
84/18 22/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 83/27 z obrębu 2149 29/05/2018
83/18 22/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Mieszka I oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 123/43 oraz 123/2 z obrębu 2141 23/05/2018
82/18 04/05/2018 w sprawie harmonogramu dyżurów Rady Osiedla Gumieńce 09/05/2018
81/18 04/05/2018 w sprawie zajęcia stanowiska dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Kwiatkowskiego" w Szczecinie 09/05/2018