w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szeligowskiego oznaczonej w gminnej ewidencji gruntów jako działka 114/1 z obrębu 2095

Nr uchwały: 
71/22
Data uchwały: 
20/09/2022
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon 71-22.pdf318.32 KB