w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Reczańskiej oznaczonej w gminnej ewidencji gruntów jako działka 266 z obrębu 2134

Nr uchwały: 
46/21
Data uchwały: 
23/03/2021
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon 46-21.pdf220.59 KB