w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Czechowickiej oznaczonych w gminnej ewidencji gruntów jako działki 190/1 i 190/2 z obrębu 2096

Nr uchwały: 
115/19
Data uchwały: 
19/03/2019
Kadencja: 
2015-2019
ZałącznikRozmiar
PDF icon 115-19.pdf222.71 KB