w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Tynieckiej oznaczonych w gminnej ewidencji gruntów jako działka 191 oraz część działki 187 z obrębu 2150

Nr uchwały: 
3/19
Data uchwały: 
21/05/2019
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon 3-19.pdf222.08 KB