Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
78/23 17/01/2023 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntów stanowiących gminne działki nr 17, 18 z obrębu 2136 28/01/2023
77/23 17/01/2023 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na 2023 rok 27/01/2023
76/23 17/01/2023 w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Wierzbowej oznaczonej w gminnej ewidencji gruntów jako działka 2/24 z obrębu 2130 27/01/2023
75/23 17/01/2023 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie nieruchomości przy ul. Ku Słońcu 125 A 27/01/2023
74/22 20/09/2022 w sprawie wydania opinii odnośnie projektu stałej organizacji ruchu w kwartale ulic: ul. Okulickiego, ul. Wrocławskiej i strumień Gumieniec 15/11/2022
73/22 20/09/2022 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosków o wydzierżawienie gruntów stanowiących gminne działki nr 103/14 z obrębu 2109, 6/7, 1/15 z obrębu 2132 12/11/2022
72/22 20/09/2022 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej „Południe” o zagospodarowanie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 3/4 z obrębu 2151 12/11/2022
71/22 20/09/2022 w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Szeligowskiego oznaczonej w gminnej ewidencji gruntów jako działka 114/1 z obrębu 2095 12/11/2022
70/22 20/09/2022 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 55/2 z obrębu 2129 12/11/2022
69/22 20/09/2022 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 255/1, 255/2 z obrębu 2132) przy ul. Juhasa 12/11/2022