Uchwały

Nr uchwałysortuj rosnąco Data uchwały Tytuł Data dodania
9/15 14/07/2015 w sprawie dodatkowych środków przyznawanych przez Komisję Inicjatyw Społecznych 01/02/2017
8/15 14/07/2015 w sprawie wydania opinii o gruncie położonym w Szczecinie przy ul. Żeńców, stanowiącym gminną działkę nr 158 z obrębu 2141, przygotowywną do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego 01/02/2017
7/15 14/07/2015 w sprawie wydania opinii dot. sprzedaży gminnej nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej stanowiącej część działki nr 22 z obrębu geodezyjnego 2100 Szczecin - Pogodno 01/02/2017
67/18 09/01/2018 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy rondu (dz. nr 40/6 z obrębu 2097) przy ul. Kwiatowej 10/01/2018
66/18 09/01/2018 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 3/66, 3/55 z obrębu 2093) przy ul. Okulickiego 10/01/2018
65/18 09/01/2018 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 254/23 z obrębu 2131) przy ul. Zbójnickiej 10/01/2018
64/18 09/01/2018 w sprawie zajęcia stanowiska dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania "Gumieńce - Derdowskiego 3" w Szczecinie 10/01/2018
63/18 09/01/2018 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na 2018 rok 10/01/2018
62/17 21/11/2017 w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo finansowego na 2018 rok 23/11/2017
61/17 21/11/2017 w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Lubawskiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 39/3 z obrębu 2097 23/11/2017