Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
87/18 22/05/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Osiedla Gumieńce 63/18 z dnia 09.01.2018 r. dot. przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok 29/05/2018
86/18 22/05/2018 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 24/4 z obrębu 2132) przy ul. Harnasiów 29/05/2018
85/18 22/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 71 z obrębu 2111 29/05/2018
84/18 22/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 83/27 z obrębu 2149 29/05/2018
83/18 22/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowych położonych w Szczecinie przy ul. Mieszka I oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 123/43 oraz 123/2 z obrębu 2141 23/05/2018
82/18 04/05/2018 w sprawie harmonogramu dyżurów Rady Osiedla Gumieńce 09/05/2018
81/18 04/05/2018 w sprawie zajęcia stanowiska dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Kwiatkowskiego" w Szczecinie 09/05/2018
79/18 04/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 71 z obrębu 2111 09/05/2018
78/18 04/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 2/4 z obrębu 2129 09/05/2018
77/18 04/05/2018 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 56/2 z obrębu 2129 09/05/2018