Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
52/21 19/05/2021 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 20/4 z obrębu 2132) przy ul. Alpinistów 19/05/2021
51/21 19/05/2021 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 20/3 z obrębu 2132) przy ul. Juhasa 19/05/2021
48/21 23/03/2021 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 39/2 z obrębu 2097 06/04/2021
47/21 23/03/2021 w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na 2021 rok 06/04/2021
46/21 23/03/2021 w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Reczańskiej oznaczonej w gminnej ewidencji gruntów jako działka 266 z obrębu 2134 06/04/2021
45/21 23/03/2021 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 71 z obrębu 2111 06/04/2021
44/21 23/03/2021 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 94 z obrębu 2129 06/04/2021
43/21 23/03/2021 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 258 z obrębu 2132) przy ul. Zbójnickiej 06/04/2021
42/21 23/03/2021 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 252/4, 252/5 oraz 40/10 z obrębu 2132) przy ul. Zbójnickiej 06/04/2021
40/20 07/12/2020 w sprawie zajęcia stanowiska dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Południowa - rz. Bukowa 3" w Szczecinie 22/03/2021