Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
33/16 11/10/2016 w sprawie zajęcia stanowiska dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Słowieńsko 2" w Szczecinie 01/02/2017
32/16 06/09/2016 w sprawie wydania opinii o gruncie położonym w Szczecinie przy ul. Kingi stanowiącym gminną działkę nr 49/3 z obrębu 2110, przygotowywaną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 01/02/2017
31/16 01/02/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Osiedla Gumieńce 15/16 z dnia 05.01.2016 r. dot. przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok 01/02/2017
30/16 05/07/2016 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 13 z obrębu 2093) przy ul. Okulickiego 01/02/2017
29/16 10/05/2016 w sprawie wydania opinii o gruncie położonym w Szczecinie przy ul. Ogrodowej stanowiącym gminną działkę nr 55/5 z obrębu 2108, przygotowywanym do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego 01/02/2017
28/16 10/05/2016 w sprawie poprawy bezpieczeństwa na wyznaczonym przejściu dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Ku Słońcu - Różana - Źródlana 01/02/2017
27/16 10/05/2016 w sprawie wniosku Rodzinnych Ogrodów Działkowych "Pogodny" dot. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Derdowskiego 2" w zakresie zmiany przeznaczenia terenów elementarnych Z.G.5527.ZP i Z.G.5532.ZP 01/02/2017
26/16 10/05/2016 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 4/4, 6/1 oraz 6/2 z obrębu 2163) przy zbiegu ul. Krygiera i Cukrowej w Szczecinie 01/02/2017
25/16 22/03/2016 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 6/1 oraz 6/2 obręb 2163) przy zbiegu ul. Krygiera i Cukrowej w Szczecinie 01/02/2017
24/16 22/03/2016 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy parkowi (dz. nr 7 z obrębu 2083) przy ul. Przygodnej 01/02/2017