Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
39/16 11/10/2016 w sprawie zmiany uchwały Rady Osiedla Gumieńce 15/16 z dnia 05.01.2016 r. dot. przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok 01/02/2017
38/16 11/10/2016 w sprawie wydania opinii odnośnie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Łódzkiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 219 o pow. 0,0493 ha obręb 2098 01/02/2017
37/16 11/10/2016 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 220/5 z obrębu 2096 01/02/2017
36/16 11/10/2016 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 48/4 z obrębu 2132 01/02/2017
35/16 11/10/2016 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminną działkę nr 48/4 z obrębu 2132 01/02/2017
34/16 11/01/2016 w sprawie wydania opinii odnośnie wniosku o wydzierżawienie gruntu stanowiącego gminna działkę nr 220/4 z obrębu 2096 01/02/2017
33/16 11/10/2016 w sprawie zajęcia stanowiska dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gumieńce - Słowieńsko 2" w Szczecinie 01/02/2017
32/16 06/09/2016 w sprawie wydania opinii o gruncie położonym w Szczecinie przy ul. Kingi stanowiącym gminną działkę nr 49/3 z obrębu 2110, przygotowywaną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym 01/02/2017
31/16 01/02/2017 w sprawie zmiany uchwały Rady Osiedla Gumieńce 15/16 z dnia 05.01.2016 r. dot. przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2016 rok 01/02/2017
30/16 05/07/2016 w sprawie wniosku dot. nadania nazwy drodze osiedlowej (dz. nr 13 z obrębu 2093) przy ul. Okulickiego 01/02/2017